Uwaga - ważna informacja!!! - zawieszenie działań :

Warsztaty Terapii Zajęciowej Brzeg oraz

Środowiskowy Dom Somopomocy Brzeg 

jak również Klub Integracji Społecznej Brzeg

Zostały zawieszone w swoich  działaniach do odwołania. 

 

ZAPRASZAMY NA FILMIK Z POZYTYWNYM NASTAWIENIEM DO ŻYCIA - NASZA AKCJA  - BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY  - ZOBACZ TUTAJ KONIECZNIE :)


 

BIEŻĄCE ZADANIA, PROJEKTY - WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ

Głównym celem stowarzyszenia jest zrzeszanie się osób z SM i innymi chorobami neurologicznymi i aktywne ich uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym i turystycznym. Ponadto służy wyzwalaniu inicjatyw osób chorych w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia, aby osiągnęły optymalny poziom funkcjonowania w społeczeństwie. Przede wszystkim chodzi o wyciągnięcie ludzi chorych z domu i przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości i osamotnienia. Od grudnia 2005 roku Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM utworzyło Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z wszechstronną rehabilitacją.

"Być pełnosprawnym to tak naprawdę żadna zasługa,
to dar, który każdemu z nas może być odebrany.
Pozwólmy, więc niepełnosprawnym włączyć się w nasze życie.
Chcielibyśmy dać im pewność że jesteśmy jednością…"

Richard von Weizsacker

OBSZARY DZIAŁAŃ:

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym
 • Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
 • Odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
 • Nauka, kultura, ekologia
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Sport, turystyka, wypoczynek
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo publiczne

NUMER KONTA BRZESKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM
NA KTÓRY MOŻNA WPŁACAĆ DAROWIZNY I TYM SAMYM WESPRZEĆ DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY OŁAWA
43 9585 0007 0120 0120 1668 0001

 

Nasze projekty unijne:

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami unijnymi - kliknij i dowiedz się więcej. 

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PO UNIKATOWE JEDYNE W SWOIM RODZAJU:

Prace wykonane przez osoby niepełnosprawne uczestników WTZ Brzeg. Różnorodność tematu od WIOSNY po WIELKANOC w tym: Ceramika, Witraż, Stroiki, Kartki, poprostu rękodzieło artystyczne. Brzeg -Ul. 1 Maja 2