Zadbajmy o siebie

Zadbajmy o siebie. To zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizację i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju infrastrukturalnego organizacji pozarządowych/podmiot&o [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 02/11/2020

PRACOWNIK SOCJALNY mieszkańców MIESZKANIA WSPOMAGANEGO W BRZEGU Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM z siedzibą w Brzegu w ramach realizacji zadania publicznego: „Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społeczni [...]

BANK ŻYWNOŚCI 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec [...]

Zakończenie zadania TO WŁAŚNIE MY

"To właśnie MY" Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM zrealizowało w tym roku wartościowy projekt pod nazwą „To Właśnie MY”. Ostatnią częścią i jednocześnie zakończeniem zadania był wyjazd uczestników wydarzenia na spektakl teatralny w Centrum Twórczości Dziecka we Wrocławiu. – Wszystkie odsłony projektu ki [...]

Mieszkania wspomagane - Brzeg

 ,,Prowadzenie mieszkania wspomaganego w Brzegu" przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu Rodzaj zadania publicznego: Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społe [...]

Mieszkania wspomagane - Paczków

 ,,Prowadzenie mieszkania wspomaganego w Paczkowie" przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu Rodzaj zadania publicznego: Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem sp [...]

Mieszkania wspomagane - Biała

 ,,Prowadzenie mieszkania wspomaganego w Białej" przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu Rodzaj zadania publicznego: Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społ [...]

Odsłona 3 "To właśnie MY"

TO WŁAŚNIE MY  Trzecie spotkanie dla lokalnej społeczności powiatu brzeskiego odbyło się 26 października. Udział wzięli mieszkańcy powiatu w tym przedstawiciele organizacji pozarządowej, osoby z niepełnosprawnością jak również ich rodziny i opiekunowie. Spotkanie miało na celu  aktywizację społeczną i ruchową uczestników spo [...]

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PO UNIKATOWE JEDYNE W SWOIM RODZAJU:

Prace wykonane przez osoby niepełnosprawne uczestników WTZ Brzeg. Różnorodność tematu od WIOSNY po WIELKANOC w tym: Ceramika, Witraż, Stroiki, Kartki, poprostu rękodzieło artystyczne. Brzeg -Ul. 1 Maja 2