Personel

Zarząd Brzeskiego Stowarzyszenie Chorych na SM, Instruktorzy terapii zajęciowej, kadra dydaktyczna, pracownicy techniczni i gospodarczy, ludzie, którzy chcą, a nie muszą.