Środowiskowy Dom Samopomocy

przy Brzeskim Stowarzyszeniu Chorych na SM

25 stycznia 2017 roku uroczyście otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu, który mieści się przy ul. 1 Maja 2 i prowadzony jest przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM.

W uroczystości wzięli udział m.in. wicewojewoda opolska Violetta Porowska oraz burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Opolskim, Gmina Brzeg przekazała Brzeskiemu Stowarzyszeniu Chorych na SM środki w wysokości 682.946,86 zł.

Brzeska placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla 30 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, które wymagają pomocy w życiu w środowisku rodzinnym i społecznym. Dotychczas – wg danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za 2015 r. - powiat brzeski był jednym z 45 powiatów w Polsce, w których nie było ŚDS. W Brzegu – również dzięki wydatnemu wsparciu Gminy Brzeg – ta "biała plama" właśnie zniknęła. Jak powiedział burmistrz Jerzy Wrębiak, osoby niepełnosprawne powinny być godnie wspierane i należy im pomagać – temu właśnie ma służyć Środowiskowy Dom Samopomocy.

Kierownikiem ŚDS w Brzegu została Pani Anna Sieczka

Kontakt e - mail:

sdsbrzeg@interia.pl

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PO UNIKATOWE JEDYNE W SWOIM RODZAJU:

Prace wykonane przez osoby niepełnosprawne uczestników WTZ Brzeg. Różnorodność tematu od WIOSNY po WIELKANOC w tym: Ceramika, Witraż, Stroiki, Kartki, poprostu rękodzieło artystyczne. Brzeg -Ul. 1 Maja 2